Wie is NovedadConsult

Ariëtte Hooghordel begon haar loopbaan in 1984 als docente Engels en Duits in het voortgezet - en volwassenenonderwijs en daarna als onderwijskundige aan een hogeschool. Zij heeft in 2000 in eerste instantie NovedadConsult opgericht om aan de groeiende behoefte aan loopbaanontwikkeling in de onderwijssector tegemoet te komen. Hiervoor heeft zij een opleiding tot loopbaancoach gevolgd. Daarna heeft zij loopbaantrajecten uitgevoerd in vele sectoren (o.a. ICT, zakelijke dienstverlening, maatschappelijk werk, zorg, transport, bouw, horeca, profit- en non-profit sector). 

 

Jarenlange ervaringAriëtte Hooghordel van NovedadConsult

Vervolgens heeft zij veel ervaring opgedaan op het gebied van re-integratie door re-integratietrajecten (WW/WAO/ WIA/Wajong) uit te voeren voor UWV en re-integratie 2e spoor bij werkgevers. Tevens is zij ook werkzaam als jobcoach. Door haar jarenlange ervaring is zij goed op de hoogte van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 

Op deelgebieden werkt zij samen met andere zelfstandige professionals, zodat ook bij omvangrijke opdrachten de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijven.

 

Missie

"Mensen begeleiden naar hun passie en dromen en het ontdekken van hun unieke talenten. Dat is mijn missie. Belangrijk is om te onderzoeken wat iemands werkelijke kwaliteiten zijn. Wat iemand motiveert, welke verlangens, interesses, problemen en behoeften er leven. En of er in het verleden geen keuzes zijn gemaakt waar je nu niet meer achterstaat. Hierbij ga ik uit van de mogelijkheden van de mensen i.p.v. de onmogelijkheden. Ik kijk naar mensen en hun wensen, maar we doen het altijd samen. Mijn werkwijze is doelgericht, praktisch en met oog voor ieders eigenheid".

"Het is nooit te laat om te worden wat je mogelijk had kunnen zijn"

NovedadConsult
Graafseweg 274 (bezoekadres)
Postbus 218 - 6500 AE Nijmegen
T 06 - 123 39 885
info@novedadconsult.nl
www.novedadconsult.nl

Privacy & cookie policy