Wat is NovedadConsult

Novedad is het Spaanse woord voor ‘nieuwigheid, iets nieuws’. NovedadConsult richt zich op het intensief begeleiden van mensen die vanuit een nieuwe situatie weer op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zo kan het zijn dat je geen voldoening meer hebt in je werk, dat je (noodgedwongen) je huidige functie moet verlaten of dat je na een periode van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid weer aan het werk wilt. In al deze situaties sta je voor een nieuwe periode in je leven van waaruit je weer verder wilt gaan. Het maken van goede keuzes is dan heel belangrijk. NovedadConsult kan je hierbij helpen en begeleidt je op intensieve en persoonlijke wijze. Elk traject is dan ook maatwerk en wordt afgestemd op de wensen en behoeften van elk individu.

 

Werkwijze

In eerste instantie vindt een oriënterend gesprek plaats. Hierin wordt jouw situatie uitvoerig besproken, de manier van werken van NovedadConsult en of deze bij je past. Daarna vindt een intakegesprek plaats, waarin gekeken wordt op welke wijze het traject ingevuld zal worden. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. Dit plan zal als leidraad dienen bij de verdere begeleiding, maar kan flexibel worden bijgesteld wanneer dit tijdens het traject nodig blijkt te zijn. Het streven is, dat jij je maximaal bewust wordt van je eigen mogelijkheden, je verantwoordelijk gaat voelen voor het realiseren van veranderingen en tenslotte zelfstandig keuzes gaat maken.

"Bewust worden van nieuwe mogelijkheden"

NovedadConsult
Graafseweg 274 (bezoekadres)
Postbus 218 - 6500 AE Nijmegen
T 06 - 123 39 885
info@novedadconsult.nl
www.novedadconsult.nl

Privacy & cookie policy