Re-integratie 2e spoor

Het kan gebeuren dat je noodgedwongen of door medische omstandigheden je huidige functie moet verlaten en op zoek moet gaan naar een nieuwe passende functie bij een andere werkgever. Als je voor deze moeilijke opgave staat, kan NovedadConsult jou hierbij op zorgvuldige en persoonlijke wijze begeleiden. Er wordt gezocht naar een balans in werk en privé om zo weer optimaal te kunnen functioneren.

 

De volgende onderdelen kunnen aan bod komen in het re-integratietraject 2e spoor:

  • Acceptatie en Activering: verliesverwerking en omgaan met veranderingen
  • Persoonlijke oriëntatie: het benoemen van persoonlijke kenmerken, loopbaanwaarden
  • Beroepenoriëntatie: "Wat wil ik? Wat zijn mijn drijfveren?"
    Maar vooral: "Wat kan ik? Wat is realistisch?"
  • Arbeidsmarktoriëntatie: de vertaalslag van beroepsrichting naar de lokale/regionale arbeidsmarkt
  • Sollicitatiebegeleiding: concrete begeleiding van CV en sollicitatiebrief, trainen van gespreks- en presentatievaardigheden
  • Bemiddeling /Jobfinding en –hunting: het concreet benaderen van de arbeidsmarkt
  • Netwerken en Social Media: het in kaart brengen van het eigen (sociale) netwerk tot en met het uitbreiden en onderhouden daarvan
  • Nazorg: zorgdragen voor een goede overstap naar een nieuwe functie
"Weer sterk door passend werk"

NovedadConsult
Graafseweg 274 (bezoekadres)
Postbus 218 - 6500 AE Nijmegen
T 06 - 123 39 885
info@novedadconsult.nl
www.novedadconsult.nl

Privacy & cookie policy