Jobcoaching

Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van medewerkers op de werkplek. Doel is het versterken van het functioneren van de medewerker waardoor duurzaam behoud van werk mogelijk wordt. Jobcoaching is gericht op het inwerken van een medewerker in een nieuwe functie, het aanleren van benodigde vaardigheden, het wennen aan een nieuwe werkomgeving en/of het leren omgaan met zijn of haar beperkingen in een werksituatie. Daarnaast kan aandacht worden besteed aan communicatie en samenwerking met collega’s en leidinggevende en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

 

Aanpak

NovedadConsult (= jobcoach) inventariseert de situatie met de leidinggevende en de medewerker en bepaalt in overleg de doelen die met de ondersteuning moeten worden gehaald en de tijdsplanning voor het gewenste resultaat. De afspraken worden vastgelegd in een jobcoachingsplan en zijn afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en behoeftes van zowel de medewerker als de werkgever. NovedadConsult is gedurende het gehele traject zowel coach, begeleider als aanspreekpunt voor medewerker, leidinggevende en collega’s. 

"Werkend
leren"

NovedadConsult
Graafseweg 274 (bezoekadres)
Postbus 218 - 6500 AE Nijmegen
T 06 - 123 39 885
info@novedadconsult.nl
www.novedadconsult.nl

Privacy & cookie policy